Na partnerství záleží 2.4.2019

Na partnerství záleží

Protože na partnerství záleží. 

Chtěl bych věnovat pár slov novým partnerům, které jsme v roce 2019 získali a dohodli jsme společnou cestu za rozvojem Aquaponie. Za těmito výsledky se skrývají stovky hodin na cestách a desítky hodin jednání a sepisování. Jsem moc rád, že Vám mohu naše nejvýznamější partnery představit. 

Vysoká škola Chemicko Technologická v Praze - VŠCHT Praha.

VŠCHT Praha - Ústav analýzy potravin a výživy reprezentovaný paní prof. Ing. Janou Hajšlovou, CSc., je náš důležitý partner na poli testování kvality produktů z aquaponických farem. Díky mimořádně kvalitnímu přístrojovému vybavení budeme přesně vědět, jak kvalitní aquaponické potraviny jsou. Tato spolupráce bude stěžejní pro rozvoj aquaponického pěstování potravin, protože produkty z farem v naší asociaci budou dobrovolně podstupovat velmi přísné testování a zákazníci budou mít nezpochybnitelný důkaz o kvalitě aquaponických produktů. S prof. Hajšlovou jsme se dohodli na spolupráci v těchto oblastech :

Příprava podkladů pro koncepční studie a dokumentace v komerční oblasti aquaponických farem.
Výzkum v oblasti aquaponické produkce potravin.
Realizace společných projektů v oblasti testování potravin.
Vzdělávací činnosti spojené s aquaponickými technologiemi.
Příprava a implementace společných projektů.
Výměna příslušných informací a materiálů.
Společná organizace seminářů, workshopů a setkání s účastí expertů a veřejnosti.
Další formy spolupráce, na kterých se strany vzájemně dohodnou
prof. Ing. Janou Hajšlovou, CSc. a Bc. Michal Fojtík - podpis memoranda 20.3.2019 - Praha


Mendelova Univerzita v Brně.
Mendelova univerzita v Brně – Ústav zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty vedený prof. Ing. Robertem Pokludou, Ph.D., je špičkovou institucí na poli výzkumu produkční fyziologie rostlin. Hlavní oblast spolupráce se bude soustředit na rostliny v aquaponii a výzkum veškerých aspektů jejich růstu a kvality. Naše asociace poskytne studentům prostory k výzkumu a budeme společně usilovat o zřízení nového studijního směru - obor Aquaponie. Již v této chvíli je první student zařazen do našeho společného programu a ve své bakalářské práci bude zkoumat rozdíly v kvalitě rostlin z aquaponických, hydroponických a konvenčních farem. Další témata v nejbližší době budou :

Vliv CO2 a osvětlení na rychlost a kvalitu růstu.
Porovnání konkrétních světelných zdrojů z pohledu kvality, ceny a spotřeby energie.
Rozdíly v nárocích na obsah živin u jednotlivých druhů zeleniny.
Vliv additiv na zdraví ryb a rostlin.
Vhodné kombinace rybích a rosliných druhů v závislosti na potřebách a rybím krmivu.
Efektivita látkové přeměny v aquaponii v závislosti na bakteriálním vybavení filtrů.

prof. Ing. Robertem Pokludou, Ph.D. a Bc. Michal Fojtík - podpis memoranda 18.1.2019 - Lednice


Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava - VŠB-TUO.
S katedrou automatizace a počítačové techniky v průmyslu při VŠB-TUO, zastoupenou panem doc. Ing. Jiřím Davidem, Ph.D., jsme uzavřeli dohodu o společné práci na měřících a řídících systémech na aquaponických farmách. Do budoucna chceme aquaponické farmy plně automatizovat a vybavit je moderními technickými prostředky, pracujícími na bázi konceptu Průmysl 4.0 a plnou implementaci do tzv. smart cities. Tato spolupráce je velice důležitá, protože k dodržení efektivity aquaponické farmy je třeba mít aktuální informace o jejím stavu a mít možnost adekvátně reagovat a regulovat podmínky. Automatizací těchto procesů se vyhneme chybám lidského faktoru a snížíme nároky na obsluhu těchto farem. Budoucnost je v této oblasti plná příležitostí a ja jsem moc rád, že se povedlo dohodnout podmínky spolupráce. 


Společností mladých agrárníků.
Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Je pravdou, že zavedená zemědělská družstva a výrobci, až na vyjímky, vidí v aquaponii spíše konkurenci, než výhodnou technologii. Aquaponie nemá ambice měnit zavedenou agrární velkovýrobu, chce však nabídnout alternativu k tomuto systému a přinést na trh nové a lepší produkty, bez zbytečného ničení životního prostředí a s ohledem na zdraví lidí i přírody. V tomto jsme s mladými zemědělci našli společnou řeč. Stejně jako my, se snaží představit svou práci studentům a mladým lidem ať už v zemědělském sektoru, nebo ostatním. Heslo této společnosti je ,, Budoucnost českého zemědělství" , do čehož aquaponie zajisté patří. Vzhled krajiny, kvalita potravin a snížení odpadů je priorita všech společností mladých agrárníků v Evropské únii, proto jsme rádi, že můžeme vzájemně spolupracovat a navzájem si pomoct v co nejlepším rozvoji venkova nejen v ČR. 


Bc. Michal Fojtík a Jan Štefek - stvrzení vzájemné podpory 24.3.2019 - Penzion nad stájí - Jakartovice


Všechny poznatky, které vzejdou z těchto společných výzkumných projektů a programů budou okamžitě aplikovány v praxi, především v největším a nejdynamičtějším projektu, na kterém se podílíme, FUTURE FARMING. Naše asociace poskytne studentům možnosti pracovat přímo na průmyslových farmách v soukromém sektoru, což jim nepochybně umožní naučit se i praktické aspekty aquaponického průmyslu. Dojde tak ke spojení akademického sektoru s komerčním, za dodržení oboustranně výhodné spolupráce. Další nezanedbatelnou výhodou je možnost uplatnění pro studenty. Protože aquaponický průmysl vzniká na zelené louce, bude potřeba vychovat odborníky. Studenti se tak budou účastnit zahraničních konferencí a poznávacích cest společně s naší asociací a po ukončení studia jim velice snadno najdeme zaměstnání v aquaponickém průmyslu. No není to skvělé ?

Touto cestou bych chtěl ještě poděkovat všem partnerům, kteří se rozhodli spojit síly a věřím, že společně dokážeme změnit produkci potravin z dnešního ne příliš uspokojivého stavu na soběstačný, udržitelný, zdravý a k přírodě šetrný aquaponický způsob.

Michal "FoFun" Fojtík

Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík