Kristián Božik - první student aquaponie 21.3.2019

Kristián Božik - první student aquaponie

Rád bych Vám představil prvního studenta aquaponie. Student Kristián Božik, ze Slovenska, studuje druhým rokem na Mendelově univerzitě v Brně, na zahradnické fakultě. Protože s touto univerzitou úzce spolupracujeme, dohodli jsme se s vedením fakulty na jeho zapojení do našich činností. Kristián bude mít k dispozici farmy společnosti Future Farming, kde může pracovat na svých studijních výzkumech. Bude mít k dispozici znalosti z praktických aplikací aquaponických systémů a bude na jejich základech budovat akademický soubor znalostí a výzkumných prací. My tím získáváme nového spolupracovníka a kamaráda a náš tým se rozrostl o prvního studenta. Pracujeme na tom, aby nebyl jediný a snažíme se do rozvoje aquaponického průmyslu zapojit i další univerzity a školy. Já už dlouhá léta vím, že aquaponie je budoucnost této planety. Jsem moc rád, že tyto myšlenky už nacházejí úrodnou půdu i u mladých studentů a jejich profesorů. Velké poděkování si zaslouží pan prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, který tuto spolupráci navrhl a umožnil.

Níže přikládám představení Kristiána jeho slovy.
Michal FoFun Fojtík.


Drahí čitatelia. 

Touto formou by som sa Vám rád predstavil. Moje meno je Kristián Božik a som študentom 2. ročníka bakalárskeho stupňa, programu Záhradnícke inžinierstvo, odbor Záhradníctvo, na Mendelovej univerzite. 

Prišla voľba témy na prácu, a ja som si zvolil Akvaponiu. Prečo akvaponiu? Totižto, ako mladého človeka ma zaujíma ekológia a v dnešných časoch je potrebné nájsť šetrný spôsob obstarávania potravín. A odpoveďou na to je práve vyššie zmienená akvaponia. Spája všetko, čo mám rád. Ako pestovanie plodín, tak aj chov rýb. Fascinuje ma spôsob akým sa využíva odpad z rýb, ktorý je následne nitrifikačnými procesmi premieňaný na rastlinám dostupné živiny. Tie vodu prefiltrujú a tá sa následne čistá dostáva opäť k rybám. Tento uzavretý cyklus rešpektuje všetky princípy kolobehu živín v prírode a je preto veľmi šetrný k životnému prostrediu. To je aj dôvod prečo som sa do toho zamiloval a chcel by som sa tomuto odboru venovať.  

V spolupráci s Akvaponickou asociaciou a Future Farming sme sa rozhodli spojiť naše sily, a priviesť danú problematiku na svetlo. Ja ako študent Mendelovej univerzity budem mať v rámci svojej práce na starosti určenie kvality vyprodukovaných plodín, stanovenie mikro a makro elementov, vitamínu C, vlákniny, antioxidantov tak aj obsah pesticídov a liečiv. Namerané výsledky porovnáme s produkciou z hydroponického pestovania, aby sme dokázali, že zelenina vypestovaná akvaponicky je nezávadná, dokonca je aj zdraviu viac prospešná. 

V budúcnosti by som rád pokračoval  na inžiniersky a neskôr doktorandský stupeň, aby som ďalej mohol rozvíjať štúdie na vedeckej úrovni. A následne sa tomu venovať aj kariérne. 

Z môjho uhla pohľadu má akvaponia veľkú perspektívu a to najmä s rastúcim trendom pohľadávky po zdravých potravinách. Za druhé sa populácia veľmi rýchlo rozrastá a podstatou akvaponie je produkcia jak rastlinnej potravy, tak aj tej živočíšnej, na jednom mieste. Kvantitatívne sa pri zelenine pohybujeme až o 3.9 x vyšších číslach. Ďalším benefitom je celoročná lokálna produkcia, ktorá nie je ohrozená klimatickými podmienkami. Veľkým plus je šetrenie pitnej vody, ktorá sa dnes stáva nedostatkovou komoditou. Oproti bežnej produkcii, dochádza k úsporné 90-95%. Rastliny majú vytvorené ideálne podmienky na život a preto rastú rýchlejšie. Eliminuje sa prítomnosť škodcov a chorôb, a vďaka tomu nie je potrebné použitie pesticídov alebo iných liečiv, ktoré by zanechali stopy vo forme rezíduí. 

Na záver by som rád poďakoval pánovi prof. Ing. Robertovi Pokludovi Ph.D. , ktorý bude moj mentor a opora počas celého štúdia, a vďaka ktorému som mal možnosť zapojiť sa do tejto aktivity. Ďalej patrí moja veľká vďaka Asociaci Akvaponických Farem a Future Farming, ktorí mi poskytli možnosť nahliadnuť do testovacej farmy v Nymburku, kde som mal možnosť vidieť všetko na vlastné oči a zapojiť aj svoje zmysly čuchu a chuti. 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a publikáciu, ktorá týmto dňom započala. 
Kristián Božik.

Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík