Naše poslání

AAQ byla založena v roce 2016 pro potřeby průkopníků aquaponického farmaření. Protože aquaponie není úplně standartní a zavedený systém výroby potravin, chybí na českém trhu spousta doprovodných služeb a výrobků, bez kterých není uplně jednoduché provozovat vetší farmu. Zejména dodávání rybí násady nebo zpětný výkup ryb, předpěstování zeleniny a její nasledný výkup a nebo standartizace výrobních postupů pro zajištění vysoké kvality výsledných potravin, logistika, financování a mnoho dalšího.
AAF si dala za cíl vyřešit tyto problémy a společně s osvětovou kampaní rozšířit povědomí o aquaponii. Spojit dohromady farmáře a společně hledat způsoby rešení největších problemů a překážek na cestě za úspěšným podnikáním v této oblasti. Nedílnou součástí tohoto procesu je i vzdělávání a publikování. AAF si dala za cíl oslovit mladou generaci studentů formou akreditovaných vzdělávacích kurzů. Vidíme v tom cestu jak dostat aquaponii do povědomí. 

Za úspěchy asociace lze považovat úspěšnou výstavbu 3 velkých farem v České Republice. Farmy dodávala partnerská firma a asociace se na realizaci podílela jako zprostředkovatel kontaktů, subdodavatelů a služeb. Dalším velkým úspěchem bylo podepsání smlouvy mezi českou firmou a čínským investorem. Vyjednávání tohoto kontraktu trvalo 2 roky a hlavním prostředníkem byla asociace aquaponických farem. V číně právě probíhá stavba aquaponické farmy o rozloze 130 hektarů, na kterou dodává rybí technologii česká firma. Předseda asociace Michal Fojtík je zároveň členem řídícího výboru Evropské aquaponické asociace a spolupracuje s asociací aquaponických farmářů v USA. 

Dobročinost

Asociace je hlavním organizátorem projektu HUNGER FIGHTERS, který má v plánu stavět aquaponické farmy do škol v nejchudších oblastech světa. První farma vznikne ve spolupráci s neziskovou organizací Shine Bean v Keni. Farma poskytne každodení potravu pro 350 dětí a učitelů na místní základní škole. Zároveň se děti seznámí s principem a fungováním takové farmy a mohou tyto znalosti uplatnit v dalším životě.  
Logistika a výkup výpěstků

Pro spokojenost farmaře nestačí jen krásně rostoucí zelenina a zdravé ryby. Důležita je i stránka managementu zdrojů a výpěstků. Při farmě o rozloze 1000 metrů čtverečních je třeba přemýšlet o tom, jak dostat každý den k zákazníkům cca 500 salátů (nebo ekvivalent rajčat, jahod, bylinek apod.). AAF zajistí svým členům výkup veškerých výpěstků a jejich dopravu, zároveň také zajistí každodenní dodávání nových sazenic na již připravených plovoucích vorech. Tímto způsobem odpadá členům asociace obrovský kus práce na zajištování těchto nezbytných věcí.

Osvětová, výzkumná a vzdělávací činnost 

AAF plánuje na rok 2020 uspořádání první Československé Aquaponické Konference. Tato konference se bude konat každoročně a v rámci jejího programu bude probíhat i valná hromada a jednání rady a vedeni asociace s členy. Pro členy asociace bude nižší vstupné na tuto konferenci a budou se moci účastnit speciálních akcí pouze pro zvané hosty a členy.

Nejvýznamější partneři 

Vysoká škola Chemicko Technologická v Praze - VŠCHT.

VŠCHT Praha - Ústav analýzy potravin a výživy vedený paní prof. Ing. Janou Hajšlovou, CSc., je náš důležitý partner na poli testování kvalitaty produktů z aquaponických farem. Díky mimořádně kvalitnímu přístrojovému vybavení budeme přesně vědět, jak kvalitní aquaponické potraviny jsou. Tato spolupráce bude stěžejní pro rozvoj aquaponického pěstování potravin, protože produkty z farem v naší asociaci budou dobrovolně podstupovat velmi přísné testování a zákazníci budou mít nezpochybnitelný důkaz o kvalitě aquaponických produktů. S paní Hajšlovou jsme se dohodli na spolupráci v těchto oblastech :

prof. Ing. Janou Hajšlovou, CSc. a Bc. Michal Fojtík - podpis memoranda 20.3.2019 - Praha

Mendelova Univerzita v Brně.

Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakutla vedená prof. Ing. Robertem Pokludou, Ph.D., je špičkovou institucí na poli výzkumů fyzilogie rostlin. Hlavní oblast spolupráce se bude soustředit na rostliny v aquaponii a výzkum veškerých aspektů jejich růstu. Naše asociace poskytne studentům prostory k výzkumu a budeme společně usilovat o zřízení nového studijního oboru - obor Aquaponie. Již v této chvíli je první student zařazen do nšeho společného programu a ve své bakalářské práci bude zkoumat rozdíly v kvalitě rostlin z aquaponických, hydroponických a konvenčních farem.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. a Bc. Michal Fojtík - podpis memoranda 18.1.2019 - Lednice

Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava - VŠB-TUO.

S Katedrou automatizace a počítačové techniky v průmyslu při VŠB-TUO, zastoupenou panem doc. Ing. Jiřím Davidem, Ph.D., jsme uzavřeli dohodu o společné práci na měřících a řídících systémech na aquaponických farmách. . Do budoucna chceme aquaponické farmy plně automatizovat a vybavit je moderními technickými prostředky pracujícími na bázi konceptu Průmysl 4.0 a plnou implementaci do tzv. smart cities Tato spolupráce je velice důležitá, protože k dodržení efektivity aquaponické farmy je třeba mít aktuální informace o jejím stavu a mít možnost adekvátně reagovat a regulovat podmínky. Automatizací těchto procesů se vyhneme chybám lidského faktoru a snížíme nároky na obsluhu těchto farem. Budoucnost je v této oblasti plná příležitostí a ja jsem moc rád, že se povedlo dohodnout podmínky spolupráce. 

Všechny poznatky, které vzejdou z těchto společných výzkumných projektů a programů budou okamžitě aplikovány v praxi. Naše asociace poskytne studentům možnosti pracovat přímo na průmyslových farmách v soukromém sektoru, což jim nepochybně umožní naučit se i praktické aspekty aquaponického průmyslu. Dojde tak ke spojení akademického sektoru s komerčním za dodržení oboustraně výhodné spolupráce. Další nezanedbatelnou výhodou je možnost uplatnění pro studenty. Protože aquaponický průmysl vzniká na zelené louce, bude potřeba vychovat odborníky. Studenti se tak budou účastnit zahraničních konferencí a poznavacích cest společně s naší asociací a po ukončení studia jim velice snadno najdeme zaměstnání v aquaponickém průmyslu. No není to skvělé ?


Asociace bude dále vydávat tiskové zprávy, bude provozovat informační web, natáčet videa a pravidelně propagovat své členské farmy a farmáře. 

Benefity aquaponie jsou ohromné

S naší pomocí si i Vy můžete splnit svůj sen. Čím více toho o Vás víme tím lépe Vám dokážeme pomoci s aquaponickým farmařením. Nechceme vytvářet nový svět. Máme zájem vytvořit systém, který pracuje pro všechny. Pomoci každému začít a dát mu spoustu užitečných informací a kontaktů. Začínáme revoluci v pěstování potravin a zveme každého, aby se k nám připojil.

Cíle asociace

Cílem AAF je poskytovat členům spolku všestrannou odbornou pomoc před zahájením výstavby, či rekonstrukce aquaponické farmy a následně poskytovat podporu a zprostředkovat služby pro fungující aquaponické farmy.

MISE AAF

 • osvětová, propagační a vydavatelská činnost v oblasti aquaponie;
 • zprostředkování odbytu produktů z aquaponických farem;
 • hledání dodavatelů a odběratelů služeb v oblasti aquaponie;
 • pomoc s financováním a zprostředkování komunitního financování;
 • pomoc při začátcích s aquaponií: malé domácí systémy, středně velké systémy, velké průmyslové systémy;
 • mapa aquaponických farem;
 • prosazování zájmů členů spolku i všech aquaponických farmářů a spolupráce spolku s orgány státní správy i samosprávy a dalšími fyzickými a právnickými osobami za účelem realizace činnosti spolku.


VIZE AAF

 • vybudování celorepublikové sítě aquaponických farem;
 • rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru AQUAPONIE; 
 • pořádání aquaponických konferencí;
 • osvětová činnost;
 • vybudování velkoobchodní sítě s AQP zeleninou a rybami.

02. Naše poslání

Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík