Ing. Miroslav Fojtík

Ing. Miroslav Fojtík

Research

E: mikefojtik@aaqp.eu

Vystudoval obor Technická kybernetika - měření a regulace na VUT Brno. Od roku 1985 se zabýval chovem akvarijních ryb. S hydroponií se seznámil v roce 2007, kdy spolupracoval na návrhu rotačního rozprašovače pesticidů a listového hnojiva - ukončeno přijatým užitným vzorem. Ve spolupráci s Akademií věd presentoval toto technické řešení pro francouzskou hospodářskou komoru (Brest) a na mezinárodní výstavě SIMA (Paříž), Aquaponii se věnuje od roku 2012, především v oblasti INDOOR osvětlení, měřící a regulační techniky a ideových návrhů a řešení konkrétních farem. V roce  2018 se naplno věnuje analýze a předprojekční vizualizaci cca 15-ti farem jak pro tuzemské , tak i zahraniční zájemce (Slovinsko, Německo, Madagaskar). Aktivně se věnuje přednáškám a vzdělávacím kurzům v oblasti hydroponického a aquaponického pěstování. Od října 2018 vede ve spolupráci s firmou Flenexa s.r.o. vývojový tým zabývající se v rámci programu TAČR výzkumem ekonomické udržitelnosti aquaponického indoor chovu lososovitých ryb v prostorách bývalého vojenského bunkru v Přáslavicích. Součástí této činnost jsou i vzdělávací kursy pro laickou veřejnost a případné zájemce o AQP farming. 

Vedoucí výzkumu, vedoucí jednotlivých projektů. Organizace výzkumů a zadávání dílčích úkolů. Osoba zodpovědná za realizaci laboratorního a prototypového zařízení, ověření jeho funkčnosti, tvorba dokumentace a postupů, sběr a zpracování dat, účast na měření, řešení nestandardních stavů procesu, simulace procesu.

 Má bohaté zkušenosti s oblastí výzkumně-vývojovou, tak i manažerské dovednosti. AAF má uzavřenou dlouhodobou spolupráci s následujícími významnými akademickými pracovišti, které jsou zároveň výzkumnými pracovišti a mají zájem podílet se na výzkumných a rozvojových aktivitách v oblasti aquaponických systémů a biopotravin - Vysoká škola chemicko technologická v Praze - VŠCHT, Mendelova Univerzita v Brně, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava - VŠB-TUO.

Interested in newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendel University in Brno
The Young Agrarians´Society of the Czech Republic
The Venus Project
VŠB-TUO
University of Chemistry and Technology Prague

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Warning
Close
The product has been successfully added to the cart

In the cart, you have products in the total value 0.00 € with VAT

Continue Shopping Show cart