Společnosti Future Farming a Rybí zahrada spojily síly v aquaponii 27.9.2023

Společnosti Future Farming a Rybí zahrada spojily síly v aquaponii


Rybí zahrada, již známá jako jedna z nejúspěšnějších akvakulturních projektů v České republice, se stává klíčovým hráčem v partnerství s Future Farming. Tato dohoda není jen obchodním spojením, ale také strategickým partnerstvím, které má ambice rozvinout aquaponii na novou úroveň. S podporou Future Farming, která se specializuje na moderní technologie a inovace v zemědělství, má Rybí zahrada možnost expandovat a zdokonalit své provozní postupy.

Kapitálový vstup Future Farming do Rybí zahrady je dalším krokem směrem k rozvoji aquaponického zemědělství v České republice. Tato investice umožní Rybí zahradě modernizovat své zařízení a technologie, což přinese výhody pro obě strany. Společnost Future Farming má rovněž silnou pozici na trhu a silné vazby s řadou zemědělských expertů, což může posílit celou aquaponickou komunitu v České republice.V rámci této nové spolupráce budou Rybí zahrada a Future Farming aktivně spolupracovat na inovacích, výzkumu a vývoji v oblasti aquaponie. To zahrnuje zdokonalení procesů a technologií, které povedou k efektivnějšímu a udržitelnějšímu zemědělství. Toto partnerství také otevírá dveře pro výměnu know-how a zkušeností mezi farmáři a vědeckými pracovníky v aquaponickém odvětví.

AAQP, jako organizace zaměřená na podporu aquaponického farmaření, ví, že tato nová spolupráce bude mít pozitivní dopady na celý sektor. To znamená další možnosti pro členy AAQP i pro ty, kteří se zajímají o aquaponii. Společně s Future Farming a Rybí zahradou může AAQP pokračovat ve svém úsilí o rozvoj ekologického zemědělství, a to včetně vzdělávání, poradenství a podpory pro farmáře a širokou veřejnost.


Nadcházející rok přinese mnoho zajímavých aktivit, včetně vzdělávacích seminářů a online webinářů pro školy a univerzity, poradenství pro veřejnost v oblasti aquaponie a další rozvoj zahraničních kontaktů pro vědecký výzkum v této oblasti.

Společnost Future Farming a Rybí zahrada jsou zřejmě dvěma silnými pilíři, které povedou českou aquaponii do nových výšin. Spolu s AAQP mají potenciál změnit budoucnost zemědělství v České republice a přinést zdravé a udržitelné potraviny pro všechny. Je to příklad, jak spolupráce a inovace mohou mít významný dopad na odvětví zemědělství a životního prostředí.

Celkově řečeno, tato akvizice a partnerství znamenají vzrušující budoucnost pro aquaponické zemědělství v České republice, a AAQP je připravena hrát klíčovou roli při podpoře tohoto rozvoje a šíření výhod aquaponického zemědělství pro všechny zainteresované strany.
Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík