Projekt FUTURE FARMING 21.1.2019

Projekt FUTURE FARMING

V Česku se podařilo zahájit velice neobvyklý projekt. První zmíňka o tomto projektu, padla na jednáních o úplně jiných věcech. Někdy v půlce roku 2018. Nápady byly myšleny spíše jako recese a vtip. Později však lidem došlo, že potenciál je obrovský a byla by škoda nechopit se nabízené příležitosti. Za projektem stojí skupina mladých perspektivních lidí z Brna, Ostravy a Nymburku. Investoři, kteří první fázi projektu financují, jsou z celé české i slovenské republiky.
Future Farming zahájil v lednu 2019 realizaci první fáze. Výstavba aquaponické farmy v Horních Bojanovicích u Brna bude jen první vlaštovka. Budoucí plán je zřídit aquaponické farmy u všech větších měst v Česku. Farmy budou nabité nejmodernější technikou a do značné míry budou autonomní. Díky pěsebnímu systému budou velice úsporné, jak energeticky, tak ve spotřebě vody. Oproti konvenčnímu zemědělství se nebudou používat žádné chemikálie a umělá hnojiva, hormony ani anitibiotika. Produkty těchto farem budou splňovat zásady tzv. "ABSOLUTNĚ KVALITNÍCH POTRAVIN". Tyto zásady se týkají nejen kvality samotných potravin, ale mají přesah i na životní prosředí. Patří sem zásady o obalech, logistice, udržitelnosti, dopadu na životní prostředí a zásady fair trade (spotřebitel přesně ví, komu a kolik z ceny produktu zaplatí). Tento komplex zásad, pokud bude přijat spotřebitelem, má velkou šanci ozdravit dnešní šílený způsob hospodaření v zemědělství a přístupu k ochranně zbytků přírody.

Peníze potřebné na první farmu se podařilo vybrat od drobných investorů pomocí emise dluhopisů. U nás bohužel není možné čerpat finance ze státní ani bankovní sféry, protože Aquaponii zatím neznají. V tom jsme v Česku dost pozadu, oproti jiným zemím, kde se již intenzivně Aquaponie podporuje přímo ze statních peněz. Buhužel. Česko je nicméně historicky velice vyspělé ve znalostech o chovu ryb. Ten je klíčovou součástí aquponických systémů a v této oblasti jsou naši odborníci velice vyhledávaným artiklem pro nové aquaponické projekty všude ve světě. My Češi, jsme prostě šikovní. Po realizaci první farmy, bude možné ukázat celou technologii bankám a státním uředníkům, kteří tak dostanou možnost podporovat novou moderní technologii s přímým dopadem na životní prostředí a kvalitu života lidí. Zájem ze strany investorů je enormní, a protože to je teprve začátek, čeká tento projekt, ještě velice zajímavá budoucnost. Více informací naleznete na stránkách Future Farming.


Projekt Future Farming má neobvykle velký dosah a dopad. V některých zemích, kde se rozhodli konečně něco dělat pro snížení dopadů klimatických, ekonomických a demografických změn. Proto dnes funguje pojem IMPACT. Funguje to tak, že se u projetku přesně spočitá tzv. impakt, který je vyjádřen procentuálně a reprezentuje pozitivní dopady projektů. Vlády rozumných zemí potom dotují tyto projekty ve výši jejich změřeného impaktu. Pokud má tedy projekt změřený pozitivní dopad ve výši 50%, stát by těchto 50% dotoval a návratnost projektu by se snížila na polovinu. Tím se má pomoci pozitivním projektům a dát jim konkurenční výhodu, proti projektům, které se ničím pozitivním nezabývají. U nás zcela neznámé pojmy ... škoda.

Čas aquaponických systémů teprve příjde s přílivem trendů ze zahraničí a následnou změnou legislativy v Česku. Future Farming je první smysluplný projekt, který komplexně řeší všechny aspekty produkce potravin. Všechny budoucí problémy, kterým budeme muset čelit my, nebo spíše naše děti, nemusí být tak velké a tragické. Pokud budeme řešení odkládat, budou dopady mnohem horší. Každý zameškaný rok v adaptačních opatřeních, přinese vážnou eskalaci problémů s produkcí potravin (sucho, dezertifikace, chemikalizace, znečištění vody a půdy, migrace, úbytek rybích populací, rostoucí ceny potravin, změna klimatu, extrémní počasí, kvalita potravin atd.). Teď může každý z nás, podporovat podobné projekty prostě tím, kde bude nakupovat potraviny. A to je skvělé.

Děkuji za pozornost
Michal FoFun Fojtík


Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík