Nové technologické a průmyslové odvětví 8.2.2020

Nové technologické a průmyslové odvětví


Aquaponie je relativně nový obor, který tady ještě před 10 lety vůbec nebyl a povědomí o něm nebylo příliš rozšířené. Jediné aplikace této technologie se omezovaly pouze na malé hobby systémy nebo na univerzitní zkoumání. Průkopníky výzkumu v české akademické sféře jsou pan Ing. Jan Mráz, Ph.D., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pan prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně. Během posledních pěti let vzniklo hned několik více či méně úspěšných komerčních firem, které se věnují stavbám a dodávání aquaponických farem. Naše asociace udělala neuvěřitelný kus práce v oblasti popularizace a informování veřejnosti o tomto způsobu pěstování potravin a umožnila zapojení mnoha dalších subjektů do tohoto odvětví. K největšímu zlomu došlo v roce 2019, kdy se nálada ve společnosti diametrálně změnila a z vysmívané aquaponie se rázem stal regulérní a uznávaný business. V roce 2020 bude dokončeno a spuštěno hned několik komerčních farem od různých výrobců a dodavatelů. Obrovské podnikatelské příležitosti však nejsou skryté pouze ve výstavbě farem. Jakmile vzniklé stavby začnou fungovat, otvírá se volný prostor pro široké spektrum podnikatelských příležitostí. 


Nejdůležitějším odvětvím bude obchod s produkty aquaponických farem. Lídrem tohoto odvětví je firma Farmia Food, která bude vykupovat produkty z aquaponických farem, hlídat kvalitu produktů a prodávat je pod jednotnou značkou kvality „Absolutně kvalitní potravina“. Takto označené potraviny budou splňovat přísné nároky na nutriční hodnoty. Rozborem bude doložena absence nežádoucích chemických látek. Pravidelné testování bude prováděno na VŠCHT týmem vedeným paní prof. Ing. Janou Hajšlovou, CSc., jednou z největších světových kapacit v oboru kvality potravin.  Na potravinách z aquaponických farem je zajímavé i to, že jejich produkce nemá negativní vliv na životní prostředí, je bezodpadová, lokální a je nezávislá na výkyvech počasí a klimatu a v neposlední řadě spotřebovává řádově méně vody, než konvenční zemědělství.


Pro bezproblémové fungování aquaponického průmyslu jsou zapotřebí ověření dodavatelé rybích násad, plůdků a krmiv, semen a sazenic. Bude nutné vyřešit logistiku spotřebních materiálů a produktů. Nedílnou součástí tohoto průmyslového odvětví je i výzkum a vývoj, který poskytne konkurenční výhodu těm firmám, které do něj investují. Vývoj aquaponických technologií je velice dynamický a spolupráce s odborníky a univerzitami je klíčem k úspěchu. Důkazem jsou farmy postavené před třemi roky, které jsou již dnes technicky i eticky zastaralé kvůli ignorování nejnovějších poznatků a neochotě realizátorů k jejich implementaci.

Naše asociace eviduje poptávku po pracovnících aquaponických farem na zhruba 50 osob v roce 2020 a dalších 150 v roce 2021, a to je poptávka pouze společnosti Future Farming. Je jasné, že naplnit tuto poptávku nepůjde bez spolupráce se vzdělávacími institucemi a univerzitami. Je nutné akreditovat nové studijní obory a připravovat studenty na nové druhy zemědělských odvětví, jako jsou aquaponie a hydroponie. V konvenčním zemědělství se objevuje velká spousta problémů, o kterých odborníci hovoří již 30 let, ale pro jejichž řešení se mnoho neudělalo. Zde absolutně selhává politika a vyhrává komerční prospěch. Zájmy obyčejných lidí, daňových poplatníků, kteří celé to divadlo platí, zůstávají až na posledním místě. V kombinaci s klimatickou změnou se budou tyto problémy jen prohlubovat. Každá koruna, kterou nevynaložíme na řešení problémů hned, se nám každým rokem bude násobit. Až jednoho dne překročíme hranici, kdy budou tyto problémy penězi nevyřešitelné.


Aquaponické průmyslové odvětví nemá ambici bourat zavedené systémy produkce potravin, které jsou mimo jiné největším problémem pro životní prostředí. Aquaponický průmysl již tvoří alternativu k chemickému a nezdravému konvenčnímu zemědělství a sami spotřebitelé si zvolí, jaký směr podpoří. Každý rozumný člověk by rád chránil životní prostředí, ovšem jen málokdo se odhodlá k praktickým činům nebo dlouhodobější iniciativě. Díky nákupu aquaponických potravin může každý aktivně přispět do průmyslového odvětví, které prokazatelně a transparentně nezatěžuje přírodu nadměrným využíváním zdrojů, agrochemií, zbytečnou logistikou, odpady, desertifikací, odlesňováním a nehumánním přístupem k živočichům. Odměnou mu jsou zdravé a lokální potraviny. 


Filozofií naší asociace je všem umožnit přístup k takovýmto potravinám . A co víc, každý kdo může a chce, se může stát producentem takovýchto potravin. Na poli hobby aplikací přichází firma Aquaponik s celým sortimentem světově unikátního zboží určeného primárně pro aquaponické systémy. Na školeních je možné se naučit základy jejich fungování a procesy umožňující domácí, rodinné a komunitní pěstování potravin. 

Dalším velkým úkolem naší asociace bude snaha o legislativní změny zákonů, které omezují stavbu hydroponických i aquaponických farem. V této oblasti je Česká republika bohužel někde na úrovni rozvojových afrických zemí. Zatímco v Singapuru se chlubí nejmodernější farmou na střeše světoznámého hotelu, u nás nenajdete pozemek, který by územní plán považoval za vhodný pro veterinou hlídaný chov zvířat, pěstování zemědělských plodin, zpracování potravin a prodej. Inženýrská činnost  a příprava projektové dokumentace je velmi obtížná a zdlouhavá. Schvalovací procesy neumí pružně reagovat, jelikož v našich zákonech aquapoie není v podstatě ukotvena. Každý druhý projekt je v České republice smeten ze stolu ze  strany nějakého úřadu pro nemožnost najít skulinu v legislativě, která by i přes nezměrnou snahu všech zúčasněných umožnila farmu povolit.    


Výše naznačené trendy i obtíže, kterým je třeba čelit, jsou v současnosti aktuálním tématem nejen v Česku, ale na celém světě. Probouzí se nová vlna. Některé země jsou výrazně před námi, ale mnohé jsou daleko za námi. Celosvětově spolupracujeme s institucemi zabývající se aquaponií a těšíme se na brzké plody této práce. 


Tyto všechny změny nás v budoucnu čekají. Je jedno, kdo bude proti, kdo na koho bude házet špínu a jak prudký konkurenční boj se v nově rodícím odvětví vyklube. Aquaponie má velkou budoucnost. Nebylo a nebude to lehké, práce je stále dost a dost. Ale již teď do tohoto vlaku nastoupilo dostatečné množství lidí, kteří mají zájem ho vlastní prací tlačit kupředu a zanechat tuto planetu lepší pro další generace. 


Děkuji za podporu všem, kteří těmto změnám jakýmkoliv způsobem fandí a propagují tyto nové převratné myšlenky!


Za Asociaci Aquaponických Farem 

Bc. Michal Fojtík


Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík