Moderní farmáři se obejdou bez pesticidů 3.11.2021

Moderní farmáři se obejdou bez pesticidů

Dnešní nadměrné využívání pesticidů v zemědělství má neblahý dopad na životní prostředí. Tyto nebezpečné látky hubí nejen řadu živočišných a rostlinných druhů, ale kontaminují také půdu a vodu. Stopy pesticidů se mohou nacházet i v potravinách a ohrožovat tak lidské zdraví. Produkci potravin bez použití jakýkoliv chemických látek spolehlivě zajistí moderní aquaponické farmy. Jak provozovatelé těchto farem bojují se škůdci?

S pěstováním plodin je vždy spojeno riziko výskytu nejrůznějších škůdců, nežádoucích organismů a chorob. K jejich hubení se v intenzivním zemědělství využívají pesticidy, mezi něž patří insekticidy, fungicidy a herbicidy. Problémem dnešní doby je především nadměrné využívání těchto přípravků, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí i lidské zdraví. 

Zástupci ekologických organizací i představitelé zemí Evropské unie dlouhodobě usilují o omezení používání pesticidů a snaží se motivovat farmáře k podpoře nechemických látek a využívání dalších alternativních metod. 

Jednou z alternativních metod ekologické produkce zdravých a vysoce kvalitních potravin je aquaponie. Moderní aquaponické farmy spojující pěstování rostlin a chov ryb respektují koloběh živin v přírodě. Vyloučeno je použití jakékoliv agrochemie, která by nenávratně narušila ekosystém celé farmy.

Provozovatelé aquaponických farem uplatňují biologickou ochranu rostlin. K regulaci škůdců jako jsou například mšice, molice, třásněnky, svilušky, motýli využívají přirozených nepřátel – predátorů. Typickým příkladem biologické ochrany rostlin je nasazení určitého druhu vosiček, zdravých roztočů a dravých ploštic. Například parazitická vosička Encarsia formosa slouží k ochraně rostlin před molicemi ve sklenících. V rámci biologické ochrany jsou využívány také feromonové pasti nebo biologické postřiky na bázi půdní bakterie Bacillus thuringiensis. K biologické ochraně rostlin se přistupuje teprve v okamžiku zjištění větší nákazy škodlivými organismy. 

Riziku napadení rostlin je vždy výhodnější předcházet, proto je u aquaponických pěstitelů kladen velký důraz na prevenci. Zásadní je například výběr vhodných a odolných odrůd, instalace mechanických bariér a dodržování přísných hygienických opatření na farmách.

Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík