Jak se daří aquaponii v Evropě? 27.7.2022

Jak se daří aquaponii v Evropě?

Aquaponické farmy najdeme v různých částech světa, bohaté zkušenosti s jejich provozem mají například ve Spojených státech, Austrálii a na špici se dlouhodobě drží také Izrael. V posledních letech naštěstí vyrůstají tyto farmy i v řadě evropských zemích. 

Výzkum převažuje nad produkcí

Aquaponické farmy v Evropě by se z hlediska jejich využití daly rozdělit takto:

  • výzkumné (na středních zemědělských školách, univerzitách a dalších vědeckých pracovištích),
  • domácí (malé, produkující potraviny pro vlastní spotřebu),
  • komerční (středně velké a velké s produkcí sloužící k uspokojení poptávky široké veřejnosti).

Hodně aquaponických farem (dále jen AQF) různých velikostí funguje zatím jen v experimentálním či zkušebním režimu. Komerční využití AQF je v současné době na vzestupu, ale jejich počet stále není nijak vysoký. Podle průzkumu Aquaponic Hub najdeme v zemích Evropské unie 50 výzkumných center a 45 komerčních farem, z nichž za úspěšné lze označit pouze minimum z nich.

Na mapce můžete vidět rozložení AQF v Evropě, přičemž modře jsou vyznačena výzkumná centra, červeně pak komerční společnosti.

 

Aquaponie v celé Evropě: 50 výzkumných center (modrá) a 45 komerčních společností (červená). (EU Aquaponics Hub 2017)


Nejúspěšnější evropská aquaponická farma je v Rakousku

Hezkým příkladem za všechny zdárně fungující je vídeňská farma Blün, která úspěšně naplňuje záměry příměstské AQF

  • šetří přírodu, 
  • efektivně využívá malou plochu, 
  • produkty jsou určeny pro lokální trh, 
  • pěstují nejen listovou, ale i plodovou zeleninu, 
  • vytvářejí navazující produkty (např. kečup).

Myšlenka budování AQF v blízkosti velkých měst má velký byznysový potenciál, neboť farma je tak schopna flexibilně a rychle reagovat na poptávku po čerstvých regionálních potravinách. Stejně tak zpracování aquaponických produktů do dalších výrobků přináší nové možnosti. Přístupem společnosti Blün, která dokáže vyprodukovat 12 tun ryb a 10 tun zeleniny ročně, by se měly inspirovat i další AQF.

Francie si vede dobře

Informace o celkové ploše a objemu produkce jednotlivých evropských AQF nejsou běžně dostupné, v současné době je tedy velmi obtížné určit skutečnou velikost farem a jejich úspěšnost či tržní postavení. Získání těchto dat vyžaduje hlubší zkoumání, které zatím nikdo neprovedl. 

Nicméně z přístupných informací lze vytvořit toto srovnání.

Název AQF

Stát

Rozloha

Eauzons!

Francie

10 000 m2

La Ferme Integrale

Francie

10 000 m2

Aquaponie.net

Francie

1 000 m2

Aquaponie Centre de Recherche Aiguillon

Francie

1 000 m2

BlueAcres

Nizozemsko

750 m2

 

Eauzons! je jedním z průkopníků aquaponie ve Francii. Pilotní farma byla postavena teprve na konci roku 2019, ale společnost se rozvíjí velmi rychle. Její ambicí je dosáhnout do roku 2022 rozlohy 10 000 m².

La Ferme Integrale se vymyká vlastní výrobou energie pomocí fotovoltaické solární instalace s celkovým výkonem 100 kW.

Aquaponie.net a BlueAcres kromě provozu vlastních farem pomáhají vytvářet a rozvíjet domácí AQF.

ACRA se věnuje také výzkumu a vývoji, jejich nejnovějším cílem je navrhnout program pro automatické řízení aquaponie.

Další AQF, které stojí za zmínku:

Chybí průzkumy a statistiky

Snaha změnit produkci potravin pomocí aquaponie se nezapře – důkazem je růst zájmu veřejnosti o tuto oblast a rozmach akademického výzkumu. Je však třeba dále zkoumat komerční farmy a jejich úspěchy, abychom získali ucelený obrázek o stavu aquaponie v Evropě.

Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík