Jordanian Business Delegation to Czech 20.9.2018

Jordanian Business Delegation to Czech

Setkání se zástupci společností z Jordánského království proběhlo v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu 20.9.2018. Během uvodních proslovů reprezentantů Jordánska i Česka jsem se dozvěděl spoustu informací o Jordánsku, bezpečnostní situaci v zemi, ale hlavně o obchodních plánech a nových možnostech spolupráce Česka a Jordánska na nejvyšší úrovni. Dle předpokladů bude rok 2019 skýtat velké příležitosti pro české firmy, které se rozhodnout spolupracovat na strategických a infrastruktůrních projektech v Jordánsku. V roce 2017 se objem vzájemného obchodu pohyboval na úrovni necelých 14 milionů EUR a plány na rok 2019 jsou až 45 milionů EUR. Během setkání byla slavnostně podepsaná smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy a Jordánskou obchodní associací.


Mezi více než 45 zástupců českých společností, byla naše associace jedinou, která prezentovala produkci zdravích potravin, potravinouvou soběstačnost, stavbu farem a další doprovodné služby. Aquaponie je velice zajimavý obor, který neunikl pozornosti. A tak se můžeme těšit na budoucí spolupráci jak s Českým ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s Jordánskou stranou. Osobně jsem jednal s generálním manažerem největší jordánské investiční banky o možnostech financování aquaponických farem v Jordánsku a s generálním manažerem největšícho výrobce semen, který již 20 let exportuje svá semena do celého světa. Myšlenky aquaponického pěstování velice zaujali, ale jsou zde samozdřejmě i překážky. Například absolutně odlišný přístup spotřebitelů ke sladkovodním rybám a odlišné nároky místniho potravinového trhu. Každopádně nic, co by se v budoucnosti nedalo vyřešit. Základní kameny spolupráce jsou úspěšně položeny. 

Sledujte nás.

"Michal FoFun Fojtík"


Interested in newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendel University in Brno
The Young Agrarians´Society of the Czech Republic
The Venus Project
VŠB-TUO
University of Chemistry and Technology Prague

© ARSYLINE 2023 Marketing by Monolo.eu

Warning
Close
The product has been successfully added to the cart

In the cart, you have products in the total value 0.00 € with VAT

Continue Shopping Show cart